Kotizacija za sudionike kongresa

Uplata do 15.07. Uplata do 01.09. Uplata na kongresu
Kotizacija za oba kongresa 2.800,00 kn* 3.000,00 kn* 3.500,00 kn*
Jedan dan kongresa / Susret medicinskih sestara i tehničara 1.000,00 kn 1.200,00 kn 1.500,00 kn
Specijalizanti 2.000,00 kn 2.500,00 kn 2.800,00 kn
Osobe u pratnji, izlagači 2.000,00 kn 2.000,00 kn 2.000,00 kn

*Izražena cijena se odnosi na članove Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologoiju i Hrvatskog društva za neuromaskularne bolesti i EMNG, za sve ostale sudionike cijena kotizacije za oba kongresa se uvećava za 20%.

**Iskazane cijene ne uključuju PDV