Preliminarni raspored kongresa

Utorak 02.10. Srijeda 03.10. Četvrtak 04.10. Petak 05.10. Subota 06.10.
"Welcome desk" i registracija sudionika 14:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 16:00 10:00 - 12:00Stručni programi

Dileme u neurologiji

INTENZIVNA NEUROLOGIJA
Dileme u neurologiji/ Stručni susret medicinskih sestara i tehničara
Dileme u neurologiji

09:00 - 13:00
15:00 - 19:00


09:00 - 13:00
15:00 - 19:00


09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

09:00 - 13:00


Stanke
11:00 - 11:30
13:00 - 15:00
17:00 - 17:30

11:00 - 11:30
13:00 - 15:00
17:00 - 17:30
11:00 - 11:30
13:00 - 15:00
17:00 - 17:30

11:00 - 11:30

20:00 Svečano otvaranje kongresa 20:00 Muzika i medicina 15:00 Svečano zatvaranje kongresa

Detaljan program "Dileme u neurologiji"

Detaljan program "Stručni susret medicinskih sestara i tehničara"