Odbori kongresa

Organizacijski odbor kongresa:
Igor Antončić †, Bruno Baršić, Silvio Bašić, Vanja Bašić Kes , Fran Borovečki, Marija Bošnjak, Silva Butković Soldo, Ivan Dubroja, Mario Habek, Jadranka Jurenić, Nataša Klepac, Branko Malojčić, Meri Matijaca, Goran Mrak, Sibila Nanković, Željka Petelin Gadže, Damir Petravić, Marko Radoš, Maja Relja, Marina Titlić, Sanja Tomasović, Vladimira Vuletić.

Organizacijski odbor Susreta sestara i medicinskih tehničara:
Marica Arbanas, Marija Baica, Višnja Fabekovac, Melita Geceg, Kristina Hanžek, Nikolina Hederović, Andrea Klokočki, Ines Matković, Dražena Vrdoljak

Počasni Organizacijski odbor:
Vesna Brinar, Ante Ćorušić, Vjekoslav Jeleč, Miloš Judaš, Marijan Klarica, Ivica Kostović Vesna Nesek, Josip Paladino, Ružica Palić Kramarić, Nada Svilokos, Niko Zurak, Marija Žagar

Počasni Predsjednik Organizacijskog odbora:
Prof dr sc Sanja Hajnšek

Predsjednik Organizacijskog odbora Dileme u neurologiji:
Prof dr sc Ervina Bilić

Predsjednik organizacijskog odbora Intenzivna neurologija:
Prof dr sc Zdravka Poljaković